Dán liên kết dài vào để bypass


Vì mình có vài link bị facebook block vài link web nên mình mới nghĩ ra cái tool này.
Dán liên kết bị Facebook/Google block vào ô trống trên để nó bypass.

Không trong sạch? Không là vấn đề!

Do.NotLink.com cho phép người dùng chia sẽ liên kết lừa đảo, liên kết mã độc, blog, giả mạo, liên kết độc hại, liên kết bị Facebook/Google/... chặn.

Bảo mật liên kết

Do.NotLink.com không track liên kết bạn chia sẽ, chúng tôi không lấy IP của bạn hay bất cứ thứ gì khác kể cả cookies từ bạn. Thế nên bạn yên tâm tuyệt đối.